Intel® Memory and Storage Tool (GUI)

19543
12/14/2022

Wprowadzenie

Intel® Memory and Storage Tool (Intel® MAS) to narzędzie do zarządzania dyskami, obsługiwane w systemie Windows*, w Intel® Optane™ dyskach SSD i urządzeniach z pamięcią Intel® Optane™.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 11 Family*, Rodzina systemów Windows 8.1*, Rodzina systemów Windows 10*, Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2022 family*, Windows Server 2016 family*, Windows Server 2019 family*
  • Rozmiar: 58.6 MB
  • SHA1: AD866B002C898D36E35289AA83A4A027BF0434AF

Szczegółowy opis

Intel® Memory and Storage Tool (Intel® MAS) to oprogramowanie do zarządzania dyskami z graficznym interfejsem użytkownika dla systemu Windows*, które umożliwia przeglądanie bieżących informacji o dysku, wykonywanie aktualizacji oprogramowania sprzętowego, uruchamianie pełnych skanów diagnostycznych, wykonywanie bezpiecznych procesów wymazywania oraz dostarczanie atrybutów SMART z Intel® Optane™ dysków SSD.

Uwaga:

  • Aktualizacje oprogramowania sprzętowego i rozszerzone funkcje obsługiwane przez Intel® Optane™ technologie oparte na dyskach SSD i Intel® Optane™ pamięci.
  • Plik do pobrania dla systemu Windows* zawiera wersję GUI i interfejsu wiersza polecenia narzędzia. W przypadku pakietu Linux* CLI zapoznaj się z Intel® Memory and Storage Tool CLI (interfejs wiersza poleceń).

Co nowego?

  • W celu dokonania zmian w tej wersji zapoznaj się z informacjami o wersji.

Wprowadzenie

Uwaga

Klienci korporacyjni, którzy chcą korzystać z Intel® Memory and Storage Tool do użytku wewnętrznego w firmie, zapoznaj się z umową SoftwareLicenseAgreement_Commercial Use.pdf zawartą w pakiecie zip.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Automatyczne aktualizacje sterowników i oprogramowania

Zidentyfikuj swoje produkty i zainstaluj sterownik Intel oraz aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows*.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.