Intel® Memory and Storage Tool (GUI)

19543
8/20/2021

Wprowadzenie

Intel® Memory and Storage Tool (Intel® MAS) to narzędzie do zarządzania dyskami przeznaczone dla dysków Intel® SSD i urządzeń z pamięcią Intel® Optane™, obsługiwane w systemie Windows*.

Dostępne pliki do pobrania

Zalecane
  • Windows Server 2012 R2 family*, Rodzina systemów Windows 8.1*, Windows Server 2019 family*, Windows Server 2016 family*, Rodzina systemów Windows 10*
  • Rozmiar: 117.9 MB
  • SHA1: 0D3E03B4DEAADAF6C2A22AC7B8A8D6C4BA4F6003

Szczegółowy opis

Intel® Memory and Storage Tool (Intel® MAS) to oprogramowanie do zarządzania dyskami z interfejsem graficznym dla systemu Windows*, które umożliwia przeglądanie bieżących informacji o dysku, wykonywanie aktualizacji oprogramowania sprzętowego, uruchamianie pełnych skanów diagnostycznych, wykonywanie bezpiecznych procesów wymazywania oraz dostarczanie atrybutów SMART z dysków Intel® SSD.

Uwaga:

  • Za pomocą tego narzędzia do aktualizacji oprogramowania sprzętowego dla dysków klienckich PCIe*/NVMe* i SATA oraz dysków Datacenter Intel® SSD, aby uzyskać pomoc dotyczącą filmu tutaj
  • Nie Intel® SSD nie są obsługiwane
  • Plik do pobrania dla systemu Windows* zawiera wersję GUI i interfejsu wiersza polecenia narzędzia. Dla pakietu Linux* CLI

Co nowego?

W celu uzyskania zmian w tej wersji zapoznaj się z informacjami o wersji.

Wprowadzenie

Uwaga

Klienci korporacyjni, którzy chcą korzystać z Intel® Memory and Storage Tool do użytku wewnętrznego w firmie, zapoznaj się z umową NSG_SoftwareLicenseAgreement_Commercial Use.pdf zawartą w pakiecie zip.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Automatyczne aktualizacje sterowników i oprogramowania

Zidentyfikuj swoje produkty i zainstaluj sterownik Intel oraz aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows*.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.