Narzędzie Intel® Memory and Storage Tool (GUI)

19543
12/7/2021

Wprowadzenie

Narzędzie Intel® Memory and Storage Tool (Intel® MAS) to narzędzie do zarządzania dyskami dla dysków Intel® ID oraz urządzeń Intel® Optane™ Memory, obsługiwane w systemie Windows*.

Dostępne pliki do pobrania

 • Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2022 family*, Rodzina systemów Windows 8.1*, Windows Server 2016 family*, Rodzina systemów Windows 10*, Windows Server 2019 family*, Windows 11 Family*
 • Rozmiar: 111.7 MB
 • SHA1: 35BACB7186D8DFBA44E882EA129DB900DD3231E7

Szczegółowy opis

Narzędzie Intel® Memory and Storage Tool (Intel® MAS) to oprogramowanie do zarządzania dyskami z graficznym interfejsem użytkownika dla systemu Windows*, które umożliwia wyświetlanie bieżących informacji o dysku, przeprowadzanie aktualizacji oprogramowania układowego, uruchamianie pełnych skanów diagnostycznych, wykonywanie bezpiecznych procesów wymazywania i dostarczanie atrybutów SMART z dysków Ssd Intel®.

Nuta:

 • Możesz użyć tego narzędzia do aktualizacji oprogramowania układowego dla dysków PCIe*/NVMe* i SATA Client and Datacenter Intel® SSD, aby uzyskać pomoc w tym celu, zobacz wideo tutaj
 • Dyski SSD firm innych niż Intel® nie są obsługiwane
 • Plik do pobrania dla systemu Windows* zawiera wersję GUI i CLI narzędzia. Dla pakietu interfejsu wiersza polecenia systemu Linux*

Co nowego?

 • Zobacz informacje o wersji, aby zapoznać się ze zmianami w tej wersji

Wprowadzenie

 • Aby uzyskać informacje o możliwościach aktualizacji oprogramowania układowego poza systemem operacyjnym, odwiedź stronę Narzędzie intel® SSD Firmware Update Tool.
 • Aby uzyskać najnowsze oprogramowanie układowe dostępne dla komputerów Intel SSD, sprawdź wersje oprogramowania układowego.
 • Jeśli dysk Intel® SSD został zakupiony od OEM, wersja oprogramowania układowego może mieć inne nazewnictwo. Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem OEM, aby uzyskać najnowsze wersje oprogramowania układowego.
 • Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej aktualizacji oprogramowania układowego lub problemów z obsługą, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Intel.

Nuta

Klienci korporacyjni, którzy chcą korzystać z narzędzia Intel® Memory and Storage Tool do wewnętrznego użytku firmowego, zapoznaj się z umową SoftwareLicenseAgreement_Commercial Use.pdf zawartą w pakiecie zip.

Automatyczne aktualizacje sterowników i oprogramowania

Zidentyfikuj swoje produkty i zainstaluj sterownik Intel oraz aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows*.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.