Karty Intel® Ethernet Controller X710/XXV710/XL710 Dynamiczna personalizacja urządzeń (DDP): wykres analizatora protokołów zabezpieczeń IP (ETHERNET, AH)

19548
2/28/2020

Wprowadzenie

Karty Intel® Ethernet Controller X710/XXV710/XL710, dynamiczna personalizacja urządzeń (DDP): wykres analizatora protokołów bezpieczeństwa IP (ETHERNET, AH)

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 145 KB
  • SHA1: CA0C023AFCD63DAB52FB56E6BBEFA557F540AA9A

Szczegółowy opis

Przegląd

Pakiet ten zawiera wszystkie pliki wymagane do aktualizacji analizatora na kartach Intel® Ethernet Controller X710/XXV710/XL710 w Twoim systemie. Zawiera plik pakietu binarnego .pkg i plik sumy kontrolnej dla pliku .pkg.

Profil IP Sec może być użyty w celu zwiększenia wydajności i zoptymalizowanego wykorzystania rdzenia dla pakietów IPSec z unikatowymi identyfikatorami protokołów ip encapsulating Security Payload (ETHERNET) i nagłówek uwierzytelniania IP (AH).

Ograniczenia i wymagania wstępne

Ten pakiet powinien być stosowany wyłącznie w kartach firmowych Intel® Ethernet Controller X710/XXV710/XL710 z oprogramowaniem sprzętowym wersji 6.01 i nowszej.

Skontaktuj się ze swoim dostawcą OEM, aby uzyskać odpowiedni pakiet.

NIE

  • Wyłącz komputer podczas pobierania pakietu do karty sieciowej.
  • Usuń kartę sieciową przed zakończeniem pobierania pakietu.
  • Przerwanie pobierania pakietu do karty sieciowej w inny sposób.

Może to sprawić, że Twoje urządzenie stanie się bezużyteczne i będzie wymagać resetowania urządzenia.

Dodatkowe zasoby

Artykuł na temat DDP: https://software.intel.com/en-us/articles/dynamic-device-personalization-for-intel-ethernet-700-series

Zastrzeżenia1

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.