Narzędzie AMISCE (AMI Setup Control Environment) dla M10JNP2SB

19551
6/29/2020

Wprowadzenie

Zapewnia narzędzie AMISCE (AMI Setup Control Environment) dla M10JNP2SB. (5.04)

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 1.9 MB
  • SHA1: 4A121CCC7484C08132150AC00D42E44BA0CCA5D4

Szczegółowy opis

AMI Setup Control Environment (AMISCE) umożliwia łatwą aktualizację zmiennych NVRAM w środowisku EFI, Linux* lub Windows*.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.