Pakiet oprogramowania sprzętowego dla Intel® Integrated RAID RMSP3LD060 (zintegrowany kontroler w AHWBPBGB24R)

19553
3/11/2017

Wprowadzenie

Zapewnia oprogramowanie sprzętowe 50.5.2-1326 dla Trimanie Intel Integrated RAID RMSP3LD060 (integrated controller on AHWBPBGB24R for S2600BP family) obsługujące RAID 0, 1, 5, 10.

Dostępne pliki do pobrania

  • OS Independent
  • Rozmiar: 20.1 MB
  • SHA1: F55A52365BB515CB556144168D4D0B93AA56B08A

Szczegółowy opis

Celu
Instaluje oprogramowanie sprzętowe dla Intel® Integrated RAID RMSP3LD060 (Integrated Controller on AHWBPBGB24R for S2600BP family).

Informacje o pakiecie
Pakiet oprogramowania sprzętowego: 50.5.2-1326 (MR 7.5p2)
Oprogramowanie sprzętowe 5.050.00-1367

Co nowego
W uwagach o wersji znajdziesz nowe lub stałe znane problemy i instrukcje instalacyjne.

Uwaga: Jeśli Twój system używa rozszerzenia SAS/SATA RES3FV288, RES3TV360 lub JBOD2312S3SP.

Przed podjęciem kolejnych czynności zaktualizuj następujące informacje:

    • Wersja rozszerzenia FW do B057 (lub nowsza)
    • Wersja CPLD do EE res3FV288 (lub nowsza)
    • Rozszerzenie RES3TV360 CPLD do wersji AA (lub nowsze)

Rozszerzenia FW i CPLD można znaleźć tutaj:

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.