Pakiet oprogramowania sprzętowego do zintegrowanego rozwiązania Intel® RAID RS3YC

19554
4/11/2019

Wprowadzenie

Zapewnia oprogramowanie sprzętowe dla Intel® Integrated RAID RS3YC (zintegrowany kontroler RAID na Intel® Server Board S2600CW2SR / S2600CWTSR / S2600CW2S / S2600CWTS).

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 3.3 MB
  • SHA1: 763F7A6AECF3B23FF25917465534FF5E49B3194C

Szczegółowy opis

Celu
Instaluje oprogramowanie sprzętowe dla Intel® Integrated RAID RS3YC (zintegrowany kontroler RAID na Intel Server Board S2600CW2SR / S2600CWTSR / S2600CW2S / S2600CWTS)

Informacje o pakiecie
Pakiet oprogramowania sprzętowego: 24.21.0-0091 (MR 6.14 Point Release 4)
Oprogramowanie sprzętowe 4.680.01-8446

Co nowego?
Zapoznaj się z informacjami o wersji, aby poznać nowe lub naprawione, znane problemy i instrukcje instalacji.

Oprogramowanie może zawierać oprogramowanie open source. Powiązane licencje open source są dołączone do pakietu sterowników.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.