Sterownik systemu Windows* Intel® Embedded Server RAID Technology 2 (ESRT2) dla rodziny S1200SP

19574
12/12/2018

Wprowadzenie

Zapewnia sterownik ESRT2 dla rodziny systemów Windows* S1200SP.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 10*, Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2016 family*
  • Rozmiar: 761.4 KB
  • SHA1: DA1D26737D759759EAD302D9838AFAC4A38DFB36

Szczegółowy opis

Celu
Instaluje sterownik Intel® Embedded Server RAID Technology 2 (ESRT2) dla rodziny systemów Windows* S1200SP.

Informacje o pakiecie
Wersja sterownika = v18.01.2018.1107
Uwaga: System operacyjny (OS) musi być obsługiwany zarówno przez pakiet sterowników, jak i serwerowe płyty główne lub system Intel®:
Obsługiwany system operacyjny Windows dla rodziny S1200SP

Co nowego?
Zapoznaj się z informacjami o wersji, aby poznać nowe lub naprawione, znane problemy i instrukcje instalacji.

Powiązane tematy
Instrukcja obsługi ESRT2
Interaktywny poradnik dla ESRT2

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.