sterownik Intel® Ethernet Controller dla systemu Linux* oparty na Intel® Server Board M10JNP2SB

19577
4/12/2020

Wprowadzenie

Zapewnia sterownik Intel® Ethernet Controller dla systemu Linux* oparty na Intel® Server Board M10JNP2SB.

Dostępne pliki do pobrania

  • CentOS 7.4*, Red Hat Enterprise Linux 7.4*, Red Hat Enterprise Linux 7.6*, CentOS 7.6*, SUSE Linux Enterprise Server 15*, Red Hat Enterprise Linux 7.5*
  • Rozmiar: 337.9 KB
  • SHA1: B1DE7A29A4EBD986D60F692423A15EE517FA4D0E

Szczegółowy opis

Przegląd

Ten sterownik obsługuje wersje jądra 2.6.30 lub nowsze. Powiązana sieć wirtualna
Sterownik funkcji (VF) dla tego sterownika to igbvf.

Informacje o sterowniku można uzyskać przy użyciu ettool, lspci i ifconfig. Instrukcje dotyczące aktualizacji ettoola można znaleźć w sekcji Dodatkowe

Konfiguracje w późniejszym okresie w tym dokumencie.

Ten sterownik jest obecnie obsługiwany tylko jako moduł ładujący. Firma Intel nie dostarcza poprawek do źródła jądra, aby umożliwić statyczne łączenie sterowników.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.