Sterownik Linux* dla zintegrowanego raida Intel® RS3YC

19580
4/13/2020

Wprowadzenie

Zapewnia sterownik systemu Linux* dla Intel® RAID Controller RS3YC (zintegrowany kontroler RAID na Intel® Server Board S2600CW2SR / S2600CWTSR / S2600CW2S / S2600CWTS).

Dostępne pliki do pobrania

  • SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4*, Ubuntu Family*, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3*, Red Hat Enterprise Linux 7.6*, SUSE Linux Enterprise Server 15*, Red Hat Enterprise Linux 7.5*
  • Rozmiar: 10.1 MB
  • SHA1: F00E57F955BB2AD478C1EF5B0876F7033D21A1C1

Szczegółowy opis

Celu
Instaluje sterownik systemu Linux* dla Intel® RAID Controller RS3YC (zintegrowany kontroler RAID na Intel® Server Board S2600CW2SR / S2600CWTSR / S2600CW2S / S2600CWTS).

Informacje o pakiecie
Wersja sterownika = 7.712.02.00
Obsługiwany system operacyjny Linux dla rodziny S2600CW

Co nowego?
Zapoznaj się z informacjami o wersji, aby poznać nowe lub naprawione, znane problemy i instrukcje instalacji.

Uwaga: Firma Intel zaleca aktualizację oprogramowania sprzętowego Intel RAID Controller do najnowszych dostępnych.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.