Sterownik systemu Linux* dla kontrolera Intel Intel RAID Module RMS3JC080 i kontrolera RAID RS3UC080, RS3FC044

19582
10/22/2019

Wprowadzenie

Zapewnia sterownik Dla kontrolerów RAID 0, 1, 10, 1E klasy podstawowej, Intel RAID 12 Gbs.

Dostępne pliki do pobrania

  • Ubuntu Family*, Rodzina systemów SUSE Linux*, Rodzina systemów Red Hat Linux*
  • Rozmiar: 71 MB
  • SHA1: B778410A7A5393963473BDB3C1F509C7CD7AD6C4

Szczegółowy opis

Celu
Instaluje sterownik systemu Linux* dla następujących podstawowych kontrolerów 12 Gbs Intel RAID obsługujących RAID 0, 1, 10, 1E:

  • Intel® RAID Module RMS3JC080
  • Intel® RAID Controller RS3UC080, RS3FC044

Informacje o pakiecie
Wersja sterownika = ph9.2-28.00.04.00
Obsługiwane systemy operacyjne (OS) =

  • RHEL* 6 (U8-U10) x86 i x64, RHEL 7 (U3-U6) x64, RHEL 8 x64
  • SLES* 11 (SP2-4) SLES 12 (SP1-SP4) x64, SLES 15 x64 (GA, U1)
  • Ubuntu* (16.04) x86 i x64, (18.04) x64

Uwaga: w przypadku zgodności systemu operacyjnego zapoznaj się również z listą obsługiwanych systemów operacyjnych dla serwerowych płyt głównych Intel® Server Board.

Co nowego?
Zapoznaj się z informacjami o wersji, aby poznać nowe lub naprawione, znane problemy i instrukcje instalacji.

Uwaga: Firma Intel zaleca aktualizację oprogramowania sprzętowego Intel RAID Controller do najnowszych dostępnych.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.