Centrum sterowania zestawami laptopów Intel® NUC 9 Extreme

19586
2/9/2023

Wprowadzenie

Aplikacja Centrum sterowania zapewnia RGB kontrolę i monitorowanie systemu dla zestawów laptopów Intel® NUC 9 Extreme.

Szczegółowy opis

Celu

Aplikacja Centrum sterowania zapewnia kontrolę LED RGB, monitorowanie i kontrolę kilku zmiennych, od wentylatora po ładowanie baterii, dla zestawów laptopów Intel® NUC 9 Extreme.

Jak pobrać

Pobierz najnowszą wersję aplikacji Centrum sterowania.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.