Sterownik linux* dla Intel® RAID SSD Cache Controller RCS25ZB040, RCS25ZB040LX

19590
4/13/2020

Wprowadzenie

Zapewnia sterownik dla Intel® RAID SSD Cache Controller systemu Linux*.

Dostępne pliki do pobrania

  • Ubuntu Family*, Rodzina systemów CentOS Linux*, Rodzina systemów SUSE Linux*, Rodzina systemów Red Hat Linux*
  • Rozmiar: 10.1 MB
  • SHA1: F00E57F955BB2AD478C1EF5B0876F7033D21A1C1

Szczegółowy opis

Celu
Instaluje sterownik systemu Linux* dla Intel® RAID SSD Cache Controller RCS25ZB040, RCS25ZB040LX.

Informacje o pakiecie
Wersja sterownika = 07.712.02.00
Obsługiwane systemy operacyjne (OS) =

  • RHEL* 7 (U5-U7), RHEL 8 (GA, U1)
  • SLES* 12 (SP2-SP5), SLES 15 (GA, U1)
  • Ubuntu*

Uwaga: system operacyjny musi być również obsługiwany przez serwerowe płyty główne Intel® lub system, na którego zainstalowano kontroler RAID. Zobacz listę obsługiwanych systemów operacyjnych dla serwerowych płyt głównych Intel® Server Board.

Co nowego?
Zapoznaj się z informacjami o wersji, aby poznać nowe lub naprawione, znane problemy i instrukcje instalacji.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.