Aktualizacja systemu BIOS dla zestawów intel® NUC 9 Extreme Laptop — LAPQC71x [QCCFL357]

19591
4/27/2021

Wprowadzenie

Ten plik do pobrania zawiera opcje aktualizacji oprogramowania sprzętowego Intel® NUC 9 Extreme Intel® Aptio* V UEFI.

Dostępne pliki do pobrania

 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 17 MB
 • SHA1: 460B55C37130E3B25F256F21DA539D41ADE440A2
 • Windows 10, 64-bit*
 • Rozmiar: 9.1 MB
 • SHA1: 006D931544B859852479BCCF3CF22D78F1BAB198
 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 8.4 MB
 • SHA1: 7B29C3D8BE2EB78074477E623CB795A7D1508209

Szczegółowy opis

Celu
Ten plik do pobrania zawiera opcje aktualizacji systemu BIOS zestawów laptopów Intel® NUC 9 Extreme.

Ważne

 • Znormalizowanie systemu zarządzania baterią zajmie trzy cykle pełnego ładowania i wyświetli właściwy procent.

Który plik wybrać?

 • Ekspresowa aktualizacja systemu BIOS [QCCFL357.0134.EBU.exe] — Samodzielne rozpakowywanie pliku aktualizacji opartego na systemie Windows*, zaprojektowanego do stosowania w systemach Windows.
 • Aktualizacja systemu BIOS przez klawisz F7 [QC0134. CAP] — . Plik CAP do wykorzystania w metodzie aktualizacji systemu BIOS przez system F7. Wymaga ono pendrive'a USB.
 • Odzyskiwanie systemu BIOS [QCCFL357.0134.RECOVERY.zip] — w mało prawdopodobnym przypadku przerwania aktualizacji systemu BIOS możliwe jest, że system BIOS może pozostać w stanie niezdatnym do użytku. Skorzystaj z aktualizacji systemu BIOS odzyskiwania, aby wyjść z tego stanu. Wymaga ono pendrive'a USB. Postępuj zgodnie z instrukcjami odzyskiwania w pliku Readme.

Uwaga

 • Narzędzia integratorów Intel® Aptio* Vzaprojektowane tak, aby wspomagać integratorów (którzy zazwyczaj pracują w środowisku produkcyjnym lub korporacyjnym) w procesie dostosowywania BIOS/SMBIOS, wstrzykiwanie klucza produktu dla systemu OEM Windows* (aktywacja OEM 3.0, OA3), zmianę logo itd.w produktach opartych na® Intel® NUC AptioV.
 • Plik readme zawiera instrukcje aktualizacji systemu BIOS dla zaawansowanych użytkowników. Można również znaleźć szczegółowe instrukcje krok po kroku dotyczące sposobu korzystania z każdej z tych metod aktualizacji systemu BIOS.
 • Zapoznaj się z informacjami o wersji w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, co nowego, poprawek błędów i znanych problemów w tej wersji BIOS.

Nie wiesz, czy jest to właściwy system BIOS dla Twojego komputera Intel® NUC?
Uruchom Intel® Driver & Support Assistant, aby automatycznie wykryć aktualizacje.

Automatyczne aktualizacje sterowników i oprogramowania

Zidentyfikuj swoje produkty i zainstaluj sterownik Intel oraz aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows*.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.