Aktualizacja SYSTEMU BIOS dla zestawów laptopów Intel® NUC 9 Extreme LAPQC71x [QCCFL357]

19591
12/13/2022

Wprowadzenie

Ten plik do pobrania zawiera opcje aktualizacji oprogramowania sprzętowego Intel® Aptio* V UEFI dla zestawów laptopów Intel® NUC 9 Extreme.

Dostępne pliki do pobrania

 • Windows 11 Family*, Windows 10, 64-bit*
 • Rozmiar: 9.1 MB
 • SHA1: E70A9EE23EDBFD84763879D4A83EF1D05F79C6F4
 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 17 MB
 • SHA1: 608A05227A94FC27BFDE4B231D5473474072BC23
 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 8.4 MB
 • SHA1: A798465CF42E67F96B6A3BDC127761188794693A

Szczegółowy opis

Celu

Ten plik do pobrania zawiera opcje aktualizacji systemu BIOS zestawów laptopów Intel® NUC 9 Extreme.

Ważne

 • Unormowanie systemu zarządzania baterią zajmie maksymalnie pięć cykli pełnego ładowania i zgłosi systemowi Windows odpowiednią ilość czasu użytkowania.

Który plik wybrać?

 • Ekspresowa aktualizacja systemu BIOS [QCCFL357.0158.EBU.exe] — samodzielne wyodrębnianie pliku aktualizacji opartego na systemie Windows*, zaprojektowanego do stosowania w systemach Windows.
 • Aktualizacja systemu BIOS przez klawisz F7 [QC0158. CAP] — . Plik CAP do wykorzystania w metodzie aktualizacji systemu BIOS przez system F7. Wymaga ono pendrive'a USB.
 • Odzyskiwanie systemu BIOS [QCCFL357.0158.RECOVERY.zip] — w mało prawdopodobnym przypadku przerwania aktualizacji systemu BIOS możliwe jest, że system BIOS może pozostać w stanie niezdatnym do użytku. Skorzystaj z aktualizacji systemu BIOS odzyskiwania, aby wyjść z tego stanu. Wymaga ono pendrive'a USB. Postępuj zgodnie z instrukcjami odzyskiwania w pliku Readme.

Uwaga

 • Narzędzia integratorów Intel® Aptio* V są zaprojektowane tak, aby pomóc integratorom (zwykle pracujemy w środowisku produkcyjnym lub korporacyjnym) w procesie dostosowywania BIOS/SMBIOS, wstrzykiwaniu klucza produktu dla systemu Windows* (aktywacja OEM 3.0, OA3), zmianie logo i tak na produktach opartych na Intel® NUC AptioV.
 • Plik readme zawiera instrukcje aktualizacji systemu BIOS dla zaawansowanych użytkowników. Można również znaleźć szczegółowe instrukcje krok po kroku dotyczące sposobu korzystania z każdej z tych metod aktualizacji systemu BIOS.
 • Zapoznaj się z informacjami o wersji w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, co nowego, poprawek błędów i znanych problemów w tej wersji BIOS.

Nie wiesz, czy jest to właściwy system BIOS dla Twojego komputera Intel® NUC?

Uruchom Intel® Driver & Support Assistant , aby automatycznie wykryć aktualizacje.

Automatyczne aktualizacje sterowników i oprogramowania

Zidentyfikuj swoje produkty i zainstaluj sterownik Intel oraz aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows*.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.