Aktualizacja SYSTEMU BIOS dla zestawów laptopów Intel® NUC 9 Extreme LAPQC71x [QCCFL357]

19591
8/12/2021

Wprowadzenie

Ten plik do pobrania zawiera opcje aktualizacji oprogramowania sprzętowego Intel® Aptio* V UEFI dla zestawów laptopów Intel® NUC 9 Extreme.

Dostępne pliki do pobrania

Zalecane
 • Windows 10, 64-bit*
 • Rozmiar: 9.1 MB
 • SHA1: F671FAAF109B48B7B50C2F46CE8CC7CB84B8C8B3
Zalecane
 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 17 MB
 • SHA1: CE7E4977A3321CF037FAB8F97E24C36D2C93D897
Zalecane
 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 8.4 MB
 • SHA1: CD57E3E061375B5539226E67BDA1EB1A9808562E

Szczegółowy opis

Celu

Ten plik do pobrania zawiera opcje aktualizacji systemu BIOS zestawów laptopów Intel® NUC 9 Extreme.

Ważne

 • Unormowanie systemu zarządzania baterią zajmie maksymalnie pięć cykli pełnego ładowania i zgłosi systemowi Windows odpowiednią ilość czasu użytkowania.

Który plik wybrać?

 • Ekspresowa aktualizacja systemu BIOS [QCCFL357.0138.EBU.exe] — Samodzielne rozpakowywanie pliku aktualizacji opartego na systemie Windows*, zaprojektowanego do stosowania w systemach Windows.
 • Aktualizacja systemu BIOS przez klawisz F7 [QC0138. CAP] — . Plik CAP do wykorzystania w metodzie aktualizacji systemu BIOS przez system F7. Wymaga ono pendrive'a USB.
 • Odzyskiwanie systemu BIOS [QCCFL357.0138.RECOVERY.zip] — w mało prawdopodobnym przypadku przerwania aktualizacji systemu BIOS możliwe jest, że system BIOS może pozostać w stanie niezdatnym do użytku. Skorzystaj z aktualizacji systemu BIOS odzyskiwania, aby wyjść z tego stanu. Wymaga ono pendrive'a USB. Postępuj zgodnie z instrukcjami odzyskiwania w pliku Readme.

Nowe funkcje / poprawki

 • Zaktualizowano: wersja FW ec do wersji 1.31.09, aby rozwiązać problemy z pojemnością baterii i ładowaniem.
 • Zaktualizowano: zmieniono poziom napięcia ładowania baterii w przypadku baterii starszych niż 360 dni.
 • Naprawiono: problem, który powodował, że niektóre urządzenia nie włączają się po aktualizacji do BIOS-a 0126.
 • Naprawiono: podczas aktualizacji systemu BIOS, jeśli wybór trybu SATA został ustawiony na RAID, aktualizacja spowoduje zmianę wyboru trybu SATA na AHCI.
 • Naprawiono: w przypadku, gdy CCI i BIOS nie zapamiętywały ustawień LED, gdy urządzenie zostało ponownie uruchomione.
 • Naprawiono: czas reakcji klawisza Fn.

Uwaga

 • Narzędzia integratorów Intel® Aptio* V są zaprojektowane tak, aby pomóc integratorom (zwykle pracujesz w środowisku produkcyjnym lub korporacyjnym) w procesie dostosowywania BIOS/SMBIOS, wstrzykiwaniu klucza produktu dla systemu Windows* (aktywacja OEM 3.0, OA3), zmianie logo i tak na produktach opartych na intel® NUC AptioV.
 • Plik readme zawiera instrukcje aktualizacji systemu BIOS dla zaawansowanych użytkowników. Można również znaleźć szczegółowe instrukcje krok po kroku dotyczące sposobu korzystania z każdej z tych metod aktualizacji systemu BIOS.
 • Zapoznaj się z informacjami o wersji w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, co nowego, poprawek błędów i znanych problemów w tej wersji BIOS.

Nie wiesz, czy jest to właściwy system BIOS dla Twojego komputera Intel® NUC?

Uruchom Intel® Driver & Support Assistant, aby automatycznie wykryć aktualizacje.

Automatyczne aktualizacje sterowników i oprogramowania

Zidentyfikuj swoje produkty i zainstaluj sterownik Intel oraz aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows*.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.