Sterownik Windows* dla modułów Intel RAID RMS3VC160 i Intel RAID Controller RS3UC080J, RS3GC008

19593
5/1/2020

Wprowadzenie

Zapewnia sterownik Windows* (IT) dla kontrolerów Intel® RAID 12 Gb/s obsługujących jedynie JBOD (przejście).

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 8 family*, Windows 10*, Windows Server 2012 family*, Windows Server 2012 R2 family*, Windows* 8.1, Windows Server 2016 family*, Windows Server 2019 family*
  • Rozmiar: 2 MB
  • SHA1: 9A1717830B59EEF3D4A46A5826B417721433A3CC

Szczegółowy opis

Celu
Instaluje sterownik Windows* (IT) dla następujących Intel® RAID Controller obsługujących wyłącznie JBOD (przejście):

  • Intel® Integrated RAID Module RMS3VC160
  • Intel® RAID Controller RS3UC080J, RS3GC008

Informacje o pakiecie

Wersja sterownika = 16.0-2.51.25.02
Obsługiwane systemy operacyjne (OS) = Windows Server 2019, 2016, 2012 R2, 2012; Windows 10, 8.1, 8
Uwaga: system operacyjny musi być również obsługiwany przez serwerowe płyty główne Intel® lub system, na którego zainstalowano kontroler RAID. Zobacz listę obsługiwanych systemów operacyjnych dla serwerowych płyt głównych Intel® Server Board.

Co nowego?
Zapoznaj się z informacjami o wersji, aby poznać nowe lub naprawione, znane problemy i instrukcje instalacji.

Zastrzeżenia1

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.