Sterownik linux* dla Intel® Integrated RAID Module RMS3AC160, RMS3CC080, RMS3CC040, RMS3HC080 i Intel® RAID Controller RS3DC080, RS3DC040, RS3SC008, RS3MC044, RS3WC080

19594
4/13/2020

Wprowadzenie

Zapewnia sterownik systemu Linux* dla kontrolerów Intel® RAID pełnej funkcji (MR) i poziomu podstawowego (iMR) 12 Gbs.

Dostępne pliki do pobrania

 • Ubuntu Family*, Rodzina systemów CentOS Linux*, Rodzina systemów SUSE Linux*, Rodzina systemów Red Hat Linux*
 • Rozmiar: 16.4 MB
 • SHA1: CC1B6F347FB9576C8C2D6938D565C5BBC8401D58

Szczegółowy opis

Celu
Instaluje sterownik systemu Linux* dla następujących kontrolerów Intel® RAID 12 Gbs:

 • Pełna funkcja (MR; RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60)
  • Intel® Integrated RAID Module RMS3AC160, RMS3CC080, RMS3CC040, RMS3HC080
  • Intel® RAID Controller RS3DC080, RS3DC040, RS3SC008, RS3MC044
 • Poziom podstawowy (iMR; RAID 0, 1, 5, 10, 50)
  • Intel® Integrated RAID Module RMS3HC080
  • Intel® RAID Controller RS3WC080

Informacje o pakiecie
Wersja sterownika = 07.708.03.00
Obsługiwane systemy operacyjne (OS) =

 • RHEL* 6 (U8-U10) 7 (U3-U5)
 • SLES* 12 (SP1-SP3), SLES 15
 • Ubuntu* 16,04LTS, 18,04LTS

Uwaga: system operacyjny musi być również obsługiwany przez serwerowe płyty główne Intel® lub system, na którego zainstalowano kontroler RAID. Zobacz listę obsługiwanych systemów operacyjnych dla serwerowych płyt głównych Intel® Server Board.

Co nowego?
Zapoznaj się z informacjami o wersji, aby poznać nowe lub naprawione, znane problemy i instrukcje instalacji.

Uwaga: Firma Intel zaleca aktualizację oprogramowania sprzętowego Intel RAID Controller do najnowszych dostępnych.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.