Sterownik systemu Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC SATA)/Technologia pamięci Intel® Rapid Enterprise (Intel® RSTe) dla płyt serwerowych i® systemów Intel® 61X

19596
8/17/2018

Wprowadzenie

Ten sterownik Technologia pamięci Intel® Rapid enterprise (Intel® RSTe) dla systemu Windows* jest zainstalowany w wersji 4.7.0.1119.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows Server 2012 R2 family*, Windows 8 family*, Windows* 8.1, Windows Server 2016 family*, Windows 10*
  • Rozmiar: 121.2 MB
  • SHA1: 87780F3BA76C1F0229383FDF9220064706664EC9

Szczegółowy opis

Celu

To pobieranie zapewnia obsługę chipsetów Intel® C610/C230 zarówno w przypadku kontrolera SATA obsługującego AHCI, jak i kontrolera SATA/SAS w trybie Technologia pamięci Intel® Rapid Enterprise (Intel® RSTe).

Informacje o sterownikach i oprogramowaniu Intel®

Sterownik lub oprogramowanie dla Twojego komponentu Intel® mogły zostać zmienione lub zastąpione przez producenta komputera. Zalecamy współpracę z producentem komputera przed instalacją naszego sterownika, aby nie utracić funkcji ani dostosowań.

Zobacz listę stron internetowych pomocy technicznej dla producentów komputerów.

Zapoznaj się z informacjami o wersji w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, nowości, poprawek błędów i znanych problemów.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.