Sterownik dla rodziny systemów Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC SATA)/Technologia pamięci Intel® Rapid Enterprise (Intel® RSTe) dla rodziny systemów Windows* S1200SP

19599
1/13/2022

Wprowadzenie

Zawiera sterowniki Intel® VROC i Intel® RSTe dla rodziny systemów Windows S1200SP.

Dostępne pliki do pobrania

  • Rodzina systemów Windows 10*, Windows Server 2016 family*
  • Rozmiar: 77.9 MB
  • SHA1: A880DE3C3B90A683CB950D2F5911175BC227C701

Szczegółowy opis

Celu
Instaluje sterowniki Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC SATA) dla rodziny systemów Intel Server Board S1200SP.

Intel® VROC SATA, wcześniej znany jako Technologia pamięci Intel Rapid enterprise (Intgel® RSTe) zapewnia rozwiązanie RAID dla przedsiębiorstw dla urządzeń SATA podłączonych do SATA/sSATA na Intel® Platform Control Hub (PCH) skonfigurowanym do trybu RAID.

Informacje o pakiecie
Wersja sterownika = 7.7.0.1273
Obsługiwane systemy operacyjne Windows

Co nowego?
Zapoznaj się z informacjami o wersji, aby poznać nowe lub naprawione, znane problemy i instrukcje instalacji.

Powiązane tematy
Intel® VROC w porównaniu z poprzednimi Intel® RSTe: wyjaśnienie zmiany nazwy

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.