Sterownik czytnika kart SD Genesys* dla systemu Windows 11* i Windows® 10 64-bitowego dla NUC10i7FN, NUC10i5FN, NUC10i3FN

19604
5/27/2020

Wprowadzenie

Instaluje sterownik czytnika kart SD Genesys* dla systemu Windows 11* i Windows® 10 64-bitowego dla NUC10i7FN, NUC10i5FN, NUC10i3FN.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 11 Family*, Windows 10, 64-bit*
  • Rozmiar: 1,014.8 KB
  • SHA1: B4276FF7247DA9D7287C25DE18E473300F55BC97

Szczegółowy opis

Celu

Instaluje sterownik czytnika kart SD Genesys* dla systemu Windows® 10 64-bitowego dla NUC10i7FN, NUC10i5FN, NUC10i3FN.

Jak zainstalować

  1. Pobierz i rozpakaj pakiet sterowników.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik GIPciSD.inf i wybierz Zainstaluj.

Nie wiesz, czy to właściwy sterownik dla Twojego komputera Intel® NUC?

Uruchom Intel® Driver & Support Assistant , aby automatycznie wykryć aktualizacje.Automatyczne aktualizacje sterowników i oprogramowania

Zidentyfikuj swoje produkty i zainstaluj sterownik Intel oraz aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows*.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.