Pakiet sterowników INF dla 64-bitowego systemu Windows® 10 dla NUC10i7FN, NUC10i5FN, NUC10i3FN

19620
7/2/2020

Wprowadzenie

Pakiety sterowników INF dla zestaw Intel® NUC NUC10i7FNx dla systemu Windows® 10 (wersja 64-bitowa).

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 10, 64-bit*
  • Rozmiar: 641.9 MB
  • SHA1: 3041D4B662A882AF288180FFC69B511851D4DE0A

Szczegółowy opis

Celu

Klienci korporacyjni mogą korzystać z tego pakietu sterowników INF, aby uprościć instalację systemu operacyjnego przy użyciu narzędzi wdrożeniowych, takich jak Microsoft System Center Configuration Manager* (SCCM) lub Microsoft Deployment Toolkit* (MDT).

Powiązane tematy

Menedżer konfiguracji centrum systemu
Pierwsze kroki z zestawem narzędzi do wdrażania firmy Microsoft

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.