Intel® Ethernet informacje o wersji produktu

19622
12/16/2022

Wprowadzenie

Zawiera Intel® Ethernet informacje o wersji produktu. (27.8)

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego, FreeBSD*, Microsoft Windows*, Linux*, VMware*
  • Rozmiar: 470.4 KB
  • SHA1: 5E6C4751B58671CE105357C8C50406E68F9403C0

Szczegółowy opis

Przegląd

Ten plik do pobrania zawiera bieżące informacje o wersji dla produktów Intel® Ethernet.

Informacje o wersji są w formacie PDF. Adobe Reader* (lub kompatybilny) jest wymagany.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.