Intel® Ethernet informacje o wersji produktu

19622
9/1/2021

Wprowadzenie

Zawiera informacje o wersji oprogramowania Intel® Ethernet produktu. (26.4)

Szczegółowy opis

Informacja o zmianie, 1 września 2021 r.:

Zaktualizowano karta Intel® Ethernet kompletny pakiet sterowników, sterownik karta Intel® Ethernet dla urządzeń z serii E810 w systemie Linux oraz informacje o wersji 26.4 dla produktów Intel® Ethernet Controller. Jeśli aktualnie posiadasz zainstalowany pakiet 26.4 i ponownie korzystasz z tego pakietu w wyniku niniejszego Powiadomienia o zmianach, prosimy o zanotuj:

Sterownik systemu Linux został zaktualizowany o poprawki dotyczące następujących problemów:

1. Sterownik umożliwia wielu funkcjom wirtualnym posiadanie tego samego adresu MAC. Wymaga to wyłączenia sprawdzania VF sekwoja.

2. Wystąpiła poprawa opóźnień w przypadku pakietów o rozmiarach 2K i 4K dla ruchu TCP.

3. Sterownik dokładnie zgłasza typ PHY AUI-C2C jako tryb połączenia ethtool KR.

Co zostało zaktualizowane?

Sterownik systemu Linux w wersji 1.6.4 został wymieniony na wersja 1.6.7 dla kart sieciowych Intel® Ethernet 100 GbE i produktów Intel® Ethernet Controller.

Informacje o wersji 26.4 zostały zaktualizowane o te informacje.

Produkty, których dotyczy problem

Karty sieciowe 100 GbE Intel® Ethernet — tylko wtedy, gdy napotkasz wyżej wymienione problemy w systemie Linux

Inne informacje

W przypadku problemów wymienionych powyżej zalecana jest aktualizacja do pełnego pliku pakietu sterowników. W przeciwnym razie aktualizacja nie jest potrzebna. Sterownik w wcześniej opublikowanym pakiecie jest nadal prawidłowy. Wszystkie inne pliki pozostają tak, jak są; nie ma to wpływu na inne produkty.

===========================

Przegląd

To pobieranie zawiera aktualne informacje o wersji dla produktów Intel® Ethernet.

Informacje o wersji są w formacie PDF. Adobe Reader* (lub kompatybilny) jest wymagany.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.