Narzędzie aktualizacji pamięci trwałej (NVM) dla serii karta sieciowa Intel® Ethernet E810

19624
3/18/2021

Wprowadzenie

Zapewnia narzędzie aktualizacji pamięci trwałej (NVM) dla karta sieciowa Intel® Ethernet z serii E810.

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 159.8 MB
  • SHA1: 5F0D8757ED5CF79008995D76C02BA89A893541DC

Szczegółowy opis

Przegląd

Pakiet ten zawiera wszystkie pliki wymagane do aktualizacji pamięci trwałej (NVM) na karta sieciowa Intel® Ethernet E810 w Twoim systemie. Zawiera narzędzie do aktualizacji NVM, plik konfiguracyjny, zaktualizowane pliki binarne NVM i wymagane pliki sterownika.

W celu uzyskania dalszych informacji, takich jak instrukcje instalacji, ograniczenia i wymagania wstępne, oraz inne szczegóły, zapoznaj się z załączonym plikiem readme.

Zawartość pliku

  • E810_NVMUpdatePackage_v2_42_Windows.exe
  • E810_NVMUpdatePackage_v2_42_Linux.pl
  • E810_NVMUpdatePackage_v2_42_FreeBSD.pl
  • E810_NVMUpdatePackage_v2_42_ESX.pl
  • E810_NVMUpdatePackage_v2_42_EFI.zip

Informacje o Intel® software i sterownikach

Sterownik lub oprogramowanie dla Twojego komponentu Intel® mogły zostać zmienione lub zastąpione przez producenta komputera. Zalecamy współpracę z producentem komputera przed instalacją naszego sterownika, aby nie utracić funkcji ani dostosowań.

Zobacz listę witryn pomocy technicznej producentów.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.