Narzędzie aktualizacji pamięci nieulotnej (NVM) dla serii karta sieciowa Intel® Ethernet E810

19624
2/17/2023

Wprowadzenie

Zapewnia narzędzie aktualizacji pamięci trwałej (NVM) dla karta sieciowa Intel® Ethernet z serii E810 (4.20).

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego, FreeBSD*, Microsoft Windows*, Linux*, VMware*
  • Rozmiar: 207.3 MB
  • SHA1: D98513B0BAF407B3AE7447176C7BC0528220C2AA

Szczegółowy opis

Informacja o zmianie, 21 kwietnia 2023 r.:

Co zostało zaktualizowane: Informacje o wersji dla wersji 28.0 zostały zaktualizowane w celu uwzględnienia następujących informacji:

  • Dodano błąd w kwestii naprawy wdrożonej w oprogramowaniu sprzętowym, aby rozwiązać konflikt z dostępem do PCIe*. Sekcja 2.1.1.7 Informacji o wersji.

Przegląd

Pakiet ten zawiera wszystkie pliki wymagane do aktualizacji pamięci trwałej (NVM) na karta sieciowa Intel® Ethernet E810 w Twoim systemie. Zawiera narzędzie do aktualizacji NVM, plik konfiguracyjny, zaktualizowane pliki binarne NVM i wymagane pliki sterownika.

W celu uzyskania dalszych informacji, takich jak instrukcje instalacji, ograniczenia i wymagania wstępne, oraz inne szczegóły, zapoznaj się z załączonym plikiem readme.


Zawartość pliku

  • E810_NVMUpdatePackage_v4_20_Windows_.zip
  • E810_NVMUpdatePackage_v4_20_Linux_.pl
  • E810_NVMUpdatePackage_v4_20_FreeBSD_.pl
  • E810_NVMUpdatePackage_v4_20_ESX_.pl
  • E810_NVMUpdatePackage_v4_20_EFI_.zip

Informacje o Intel® software i sterownikach

Sterownik lub oprogramowanie dla Twojego komponentu Intel® mogło zostać zmienione lub zastąpione przez producenta komputera. Zalecamy współpracę z producentem komputera przed instalacją naszego sterownika, aby nie utracić funkcji ani dostosowań.

Zobacz listę witryn pomocy technicznej producentów.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.