Narzędzie aktualizacji pamięci trwałej (NVM) dla kart sieciowych z serii Intel® Ethernet E810 — Linux*

19626
11/22/2022

Wprowadzenie

Zapewnia narzędzie aktualizacji pamięci trwałej (NVM) dla kart sieciowych Intel® Ethernet z serii E810 — Linux*. (4.10)

Dostępne pliki do pobrania

  • Linux*
  • Rozmiar: 38.5 MB
  • SHA1: 64598337C8730EE00239D728E17BDCB180BB8154

Szczegółowy opis

Informacja o zmianie, 22 listopada 2022 r.:

Pakiet aktualizacji NVM (NUP) 4.10 został zaktualizowany. Jeśli obecnie zainstalowano pakiet aktualizacji 4.10 i w wyniku tej zmiany pakietu aktualizacji został ponownie uruchomiony, należy pamiętać, że: aktualizacja karta sieciowa Intel® Ethernet E810-XXVDA4T do obrazu 4.10 NVM w systemie operacyjnym Linux wymaga pełnego cyklu zasilania systemu, a nie ciepłego ponownego uruchamiania. Aktualizacje do 4.10 na karta sieciowa Intel® Ethernet E810-XXVDA4T nie są zalecane.

Co zostało zaktualizowane?

Obraz NVM dla karta sieciowa Intel® Ethernet E810-XXVDA4T został usunięty z pakietu aktualizacji NVM dla systemu Linux.

Produkty, których dotyczy problem

E810-XXVDA4T, PBA: M56952-00X; M56954-00X

=============================

Przegląd

Pakiet ten zawiera wszystkie pliki wymagane do aktualizacji pamięci trwałej (NVM) na karta sieciowa Intel® Ethernet E810 w Twoim systemie. Zawiera narzędzie do aktualizacji NVM, plik konfiguracyjny, zaktualizowane pliki binarne NVM i wymagane pliki sterownika.

W celu uzyskania dalszych informacji, takich jak instrukcje instalacji, ograniczenia i wymagania wstępne, oraz inne szczegóły, zapoznaj się z załączonym plikiem readme .

Informacje o Intel® software i sterownikach

Sterownik lub oprogramowanie dla Twojego komponentu Intel® mogło zostać zmienione lub zastąpione przez producenta komputera. Zalecamy współpracę z producentem komputera przed instalacją naszego sterownika, aby nie utracić funkcji ani dostosowań.

Zobacz listę witryn pomocy technicznej producentów.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.