Narzędzie aktualizacji pamięci trwałej (NVM) dla kart sieciowych z serii Intel® Ethernet E810 — FreeBSD*

19627
7/24/2020

Wprowadzenie

Zapewnia narzędzie aktualizacji pamięci trwałej (NVM) dla kart sieciowych z serii Intel® Ethernet E810 — FreeBSD*

Dostępne pliki do pobrania

  • FreeBSD*
  • Rozmiar: 15.3 MB
  • SHA1: A6BAF55FFA689D7AE258A76FC7435947450B73AE

Szczegółowy opis

Informacja o zmianie, 17 września 2020 r.:

Pakiet aktualizacji NVM 2.02 został zaktualizowany. Jeśli aktualnie zainstalowano pakiet aktualizacji 2.02 i w wyniku tej zmiany pakiet aktualizacji ponownie uruchamiasz: podczas aktualizacji lub obniżenia wersji, wyświetlona wersja oprogramowania sprzętowego (widoczna na ekranie wyświetlania procesu aktualizacji /obniżenia wersji NVM) pozostanie niezmieniona. Zgłoszona wersja to 2.00 (C0) lub 2.02 (B0). Uaktualnienie lub obniżenie wersji działa, ale zmiana nie będzie widoczna na wyświetlanym numerze wersji.

Co zostało zaktualizowane:

Jeden obraz NVM został wymieniony w pakiecie aktualizacji NVM 2.02, aby umożliwić przyszłe obniżenie poziomu do tego pakietu dla produktów, których dotyczy problem. Bez tej zmiany przyszłe obniżenie poziomu do tego pakietu nie zadziałałoby nad produktami, których dotyczy ten problem.

Produkty, których to dotyczy:

Następujące produkty są objęte następującymi zmianami:

Obraz NVM został poprawiony dla projektów producentów OEM przy użyciu trybu SFP 8x10G przy użyciu identyfikatora EPubliki ID 0x80003E45 z następującymi produktami krzemowymi:

  • Intel® Ethernet Controller E810-CAM2, MM# 999W9F, paletowany
  • Intel® Ethernet Controller E810-CAM2, mm nr 999W9G, taśma i ełkaea

Inne informacje:

Jeśli korzystasz z wymienionych powyżej produktów, których dotyczy problem, zalecana jest aktualizacja do nowego pliku pakietu NVM przed podjęciem próby obniżenia stanu z powrotem do 2.02. Nie ma potrzeby wymiany pakietu, jeśli dokonujesz jedynie aktualizacji. Wszystkie inne pliki pozostają tak, jak są; nie ma to wpływu na inne produkty.

Przegląd

Pakiet ten zawiera wszystkie pliki wymagane do aktualizacji pamięci trwałej (NVM) na karta Intel® Ethernet E810 w Twoim systemie. Zawiera narzędzie do aktualizacji NVM, plik konfiguracyjny, zaktualizowane pliki binarne NVM i wymagane pliki sterownika.

W celu uzyskania dalszych informacji, takich jak instrukcje instalacji, ograniczenia oraz wymagania wstępne oraz inne szczegóły, zapoznaj się z załączonym plikiem readme.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.