Pakiet NVM Downgrade dla kart sieciowych z serii Intel® Ethernet 700 (wyłącznie od 8.00 do 7.30)

19633
7/14/2020

Wprowadzenie

Zapewnia pakiet NVM Downgrade dla kart sieciowych z serii Intel® Ethernet 700. (jedynie od 8.00 do 7.30)

Dostępne pliki do pobrania

 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 245.8 MB
 • SHA1: 4B9A6E5D481BF92CC3F92173F7667F9275DC9512

Szczegółowy opis

Przegląd

Uwaga: pliki te są przeznaczone wyłącznie do zmiany stanu z NVM 8.00 na NVM 7.30.

Pobierz pakiet NVM downgrade dla kart sieciowych Intel® Ethernet

Przeczytaj zanim użyjesz plików do obniżenia wersji

Chociaż aktualizacje I obniżenie poziomu NVM korzystają z tego samego zestawu narzędzi, kolejność operacji została cofnięta. Narzędzie do obniżenia poziomu w pierwszej kolejności wykonuje, a następnie instaluje dopasowane sterowniki.

Ten pakiet plików do pobrania obsługuje jedynie następującą ścieżkę obniżenia poziomu:

Obecna wersja NVM: 8.00

Obsługiwana wersja niższej wersji: 7.30

Wersja(-y): 25.1, 25.1.1

Zawarte pliki

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_00_to_v7_30.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_30_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_30_ESX.pl
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_30_FreeBSD.pl
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_30_Linux.pl
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_30_Windows.exe

Powiązane tematy

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.