Narzędzie do aktualizacji oprogramowania sprzętowego HDMI dla NUC10i3FN, NUC10i5FN, NUC10i7FN

19639
3/25/2021

Wprowadzenie

Użyj tego narzędzia, aby zaktualizować wersję oprogramowania sprzętowego HDMI do wersji 1.78.2.0.7 na rodzinie Intel® NUC, NUC10i3FN, NUC10i5FN, NUC10i7FN.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
  • Rozmiar: 4.5 MB
  • SHA1: 42FC56A930EB3FEB03C701505F432FBA70C87DEB

Szczegółowy opis

Celu

Aktualizuje wersję oprogramowania sprzętowego HDMI do wersji 1.78.2.0.7 dla zestawów Intel® NUC NUC10i3FN, NUC10i5FN i NUC10i7FN.

Uwaga

Ta aktualizacja ma na celu zmniejszenie problemu, w którym wyświetlacz może nie wybudzić się ze stanu uśpienia.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.