Integracja cyklu życia Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA) BigFix*

19641
8/24/2021

Wprowadzenie

Aktywuj systemy Intel® AMT i zarządzaj nimi za pomocą systemu BigFix*.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 8 family*, Windows 7 family*, Windows 10*, Windows Server 2012 family*, Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2016 family*, Windows Server 2019 family*
  • Rozmiar: 908 KB
  • SHA1: 12BE369E11379B31919B246A2C6080E4B5BFFC01

Szczegółowy opis

Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA) — integracja cyklu życia BigFix*

Pakiet składa się z plików w formacie BigFix* ".bes", aby zapewnić importowalne właściwości pobrane, poprawki i szablony fixlet, aby umożliwić zintegrowane zarządzanie między Bigfix i Intel® EMA konsoli zarządzania.

Komponenty integracyjne używane razem z Intel EMA zapewniają:

  • Identyfikacja urządzeń Intel® AMT i powiązanych z nimi wersji oprogramowania sprzętowego
  • Najbardziej znane metody wdrażania agenta Intel® EMA przy użyciu narzędzia BigFix
  • Monitorowanie agenta
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy łącze z konsoli BigFix do Intel® EMA konsoli.

Wymagania wstępne dotyczące tego pakietu obejmują:

Dokumentacji

· Pakiet integracji cyklu życia i Intel EMA BigFix — Quick-Start Guide.pdf

* Wszystkie znaki towarowe, logo i nazwy marek są własnością ich odpowiednich właścicieli.

Materiały na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, które zawiera tłumaczenie ludzkie i komputerowe. Materiały te są udostępniane dla Twojej wygody i wyłącznie do ogólnych informacji. Nie należy ich jednak uważać za kompletne ani poprawne. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy angielską wersją tej strony a tłumaczeniem, wersja angielska będzie zarządzać i kontrolować. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.