DL Streamer

19643
9/30/2020

Wprowadzenie

Zapewnia archiwum libvasot dla OpenCV 4.5.1

Dostępne pliki do pobrania

  • Ubuntu 18.04 LTS*, Ubuntu 20.04 LTS*
  • Rozmiar: 363.1 KB
  • SHA1: 7420C0C9E1F05B26DCC4540DD69FB52A4AD0A689
  • CentOS 7.6*
  • Rozmiar: 343.8 KB
  • SHA1: 892ED27CE0C38C7B9CCE626A1E88ED435B5A8B4B

Szczegółowy opis

Zapewnia archiwum libvasot dla OpenCV 4.5.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.