DL Streamer

19643
9/30/2020

Wprowadzenie

Zapewnia archiwum libvasot na rok 2021.3

Dostępne pliki do pobrania

  • Ubuntu 18.04 LTS*
  • Rozmiar: 335.7 KB
  • SHA1: F11CA9B6D416B426CC3DE475255012958607E03E
  • CentOS 7.6*
  • Rozmiar: 317 KB
  • SHA1: 7BF2DFFBF658BA9DD02400031FAD2B6D47DDAD33

Szczegółowy opis

Zapewnia archiwum libvasot na rok 2021.3

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.