DL Streamer

19643
2/22/2022

Wprowadzenie

Zapewnia archiwum libvasot na rok 2022.1

Dostępne pliki do pobrania

  • Ubuntu 20.04 LTS*
  • Rozmiar: 1.8 MB
  • SHA1: D1D7C3CD298BE68E2B631648874CA4251A6B7B5D
  • Ubuntu 18.04 LTS*
  • Rozmiar: 1.2 MB
  • SHA1: B5988E2380595698EE5166F1A2A24D28597F8FFD
  • Red Hat Enterprise Linux 8*
  • Rozmiar: 1.2 MB
  • SHA1: E683FFC7151430A37A5B9AF8DF660D32C161C6F9

Szczegółowy opis

Zapewnia archiwum libvasot na rok 2022.1

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.