Thunderbolt™ 3 sterownik DCH dla zestawów laptopów Intel® NUC 9 Extreme

19654
8/11/2020

Wprowadzenie

Instaluje sterownik magistrali Thunderbolt™ zgodnej ze sterownikami DCH dla zestawów laptopów Intel® NUC 9 Extreme.

Dostępne pliki do pobrania

 • Windows 10, 64-bit*
 • Rozmiar: 32.5 MB
 • SHA1: 0FEDFCD6311C396F9ABFEABDB86A8AAF71A0B966

Szczegółowy opis

Celu

Instaluje sterownik magistrali Thunderbolt™ zgodnej ze sterownikami DCH dla zestawów laptopów Intel® NUC 9 Extreme. Ten sterownik jest wymagany, jeśli planujesz podłączyć Thunderbolt urządzenia.

Czym są sterowniki DCH? Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.

Jak zainstalować

 1. Pobierz ten pakiet sterownika i rozpakuj go do folderu na Intel NUC.
 2. Podłącz urządzenie Thunderbolt do portu Thunderbolt.
 3. Wyszukaj i wybierz folder, w którym rozpakowane pakiet sterownika.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy każdy z poniższych plików .inf i wybierz Zainstaluj:
 • TbtHostController.inf
 • TbtHostControllerHsaComponent.inf
 • TbtHostControllerToastController.inf
 • TbtP2pNdisDrv.inf

Potrzebne będzie również oprogramowanie Thunderbolt Control Center (dostępne w Microsoft Store), aby zatwierdzać urządzenia Thunderbolt i nimi zarządzać. Oprogramowanie Centrum sterowania powinno zostać pobrane automatycznie po instalacji, jeśli połączenie jest połączone z Internetem lub po nawiązaniu połączenia z Internetem.

Jednakże niektóre działy IT mogą posiadać zasady grupowe uniemożliwiające pobieranie aplikacji ze Sklepu Windows. Mogą zdecydować się na utworzenie prywatnego sklepu z zatwierdzonymi aplikacjami. W celu uzyskania dalszych informacji zapoznaj się z następującymi informacjami:

Nie wiesz, czy jest to właściwy sterownik dla Twojego komputera Intel® NUC?

Uruchom Intel® Driver & Support Assistant, aby automatycznie wykryć aktualizacje.

Automatyczne aktualizacje sterowników i oprogramowania

Zidentyfikuj swoje produkty i zainstaluj sterownik Intel oraz aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows*.

Zastrzeżenia1

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.