Sterownik grafiki NVIDIA* dla systemu Windows® 10 i Windows 11* dla zestawów laptopów Intel® NUC 9 Extreme

19656
2/10/2022

Wprowadzenie

Instrukcje dotyczące pobierania sterownika grafiki NVIDIA* dla systemu Windows® 10 i Windows 11* dla zestawów laptopów Intel® NUC 9 Extreme.

Szczegółowy opis

Celu

Instrukcje dotyczące pobierania sterownika grafiki NVIDIA dla systemu Windows® 10 i Windows 11* dla zestawów laptopów Intel® NUC 9 Extreme.

Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję sterownika karty graficznej NVIDIA.

Uwaga

Zestawy laptopów Intel® NUC 9 Extreme zawierają również grafikę HD Intel®. Upewnij się, że zainstalowano najnowszy sterownik karty graficznej firmy Intel.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.