Sterownik serwerowy mikroukładu Intel® dla systemu Windows* dla serwerowych płyt głównych i systemów Intel® opartych na 23-krotnym chipsecie Intel®

19657
8/26/2019

Wprowadzenie

Oprogramowanie mikroukładu Intel® instaluje pliki WINDOWS* INF w systemie docelowym na podstawie 23-krotnego chipsetu Intel.the Oprogramowanie mikroukładu Intel® installs Windows* INF files to the target system based on Intel 23X Chipset.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 10*, Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2016 family*
  • Rozmiar: 3.4 MB
  • SHA1: DF868A7010C407E3C68C524BFEDFAACEBD8D4875

Szczegółowy opis

Celu
Zapewnia Oprogramowanie mikroukładu Intel® dla rodziny Intel® Server Board S1200SP opartych na chipsetach Intel® 23X.

Oprogramowanie mikroukładu Intel® instaluje pliki Windows INF w systemie docelowym. Te pliki zawierają opis systemu operacyjnego, w jaki sposób skonfigurować komponenty chipsetu Intel® w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania następującej funkcji:

  • Identyfikacja komponentów chipsetu Intel® w Menedżerze urządzeń

Ważna uwaga:
W celu uzyskania obsługiwanych wersji systemu Windows* dla Twojego Intel Server Board zapoznaj się ze stronami zgodności systemu operacyjnego poniżej:
Rodzina Intel® Server Board S1200SP

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.