Sterownik serwerowy chipsetu Intel® dla systemu Windows* dla serwerowych płyt głównych i systemów Intel® opartych na chipsetach Intel® 61X

19658
3/30/2022

Wprowadzenie

Oprogramowanie mikroukładu Intel® instaluje pliki Windows* INF dla Intel® Server Board S2600WT, S2600KP, S2600TP i S2600CW

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows Server 2019 family*, Windows Server 2016 family*
  • Rozmiar: 3.9 MB
  • SHA1: B3424CEB2AA5254E56E15A8041E261C7592F2061

Szczegółowy opis

Celu
Zapewnia Oprogramowanie mikroukładu Intel® dla Intel® Server Board S2600WT, S2600KP, S2600TP i S2600CW na podstawie chipsetu Intel® 61X.

Oprogramowanie mikroukładu Intel® instaluje pliki Windows INF w systemie docelowym. Te pliki zawierają opis systemu operacyjnego, w jaki sposób skonfigurować komponenty chipsetu Intel® w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania następującej funkcji:

  • Identyfikacja komponentów chipsetu Intel® w Menedżerze urządzeń

Ważna uwaga:
W celu uzyskania obsługiwanych wersji systemu Windows* dla Twojego Intel Server Board zapoznaj się ze stronami zgodności systemu operacyjnego poniżej:
Rodzina Intel® Server Board S2600WT
Rodzina Intel® Server Board S2600KP
Rodzina Intel® Server Board S2600TP
Rodzina Intel® Server Board S2600CW

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.