Pakiet DDP (Dynamic Device Personalization) z serii Intel® Ethernet 800 dla telekomunikacji (Comms)

19660
2/23/2023

Wprowadzenie

Pakiet DDP (Dynamic Device Personalization) z serii Intel® Ethernet 800 dla telekomunikacji (Comms)

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 1.4 MB
  • SHA1: BFBEFBA6E444F2850D0D9015CEBC207D44CF6327

Szczegółowy opis

Przegląd

Załączony jest plik pakietu 1.3.40.0 DDP Comms do opublikowania w Centrum pobierania/Intel.com


Dodatkowe zasoby

Począwszy od pakietu binarnego Comms w wersji 1.3.28.0 i w przyszłości, uzyskaj informacje o konfiguracji pakietu Comms i wykorzystaniu z przewodnika technologii telekomunikacyjnej Intel® Ethernet Controller E810 Dynamic Device Personalization (DDP) (dołączonego do pobrania wraz z pakietem ice-comms-1.3.xx.x.zip ).

W przypadku wersji pakietu binarnego comms przed 1.3.28.0 uzyskaj informacje o konfiguracji pakietu Comms i ich wykorzystaniu z przewodnika po technologii telekomunikacyjnej (Intel® Ethernet Controller E810 Dynamic Device Personalization ( DDP) Telecommunications Technology Guide (https://cdrdv2.intel.com/v1/dl/getContent/618651).

Aby uzyskać dodatkowe informacje, przejrzyj plik readme.txt dołączony do tego pliku do pobrania.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.