Narzędzie Intel® Memory and Storage

19661
12/7/2021

Wprowadzenie

Intel® Memory and Storage Tool (Intel® MAS) to narzędzie do zarządzania dyskami dla dysków Intel® ID i intel® Optane™, obsługiwane w systemie Windows*

Dostępne pliki do pobrania

 • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 10, 64-bit*, Windows 8.1, 32-bit*, Windows 10, 32-bit*, Windows 11 Family*
 • Rozmiar: 114 MB
 • SHA1: CAC74D9DC0995C72EE89C60437BA5F20234B23B8
 • Windows 10, 64-bit*, Windows 8.1, 64-bit*, Windows 8.1, 32-bit*, Windows 10, 32-bit*, Windows 11 Family*
 • Rozmiar: 94.1 KB
 • SHA1: B5A99C18B328C07B2CA88249EBCE02F7C4A57F3E
 • Windows 10, 64-bit*, Windows 8.1, 64-bit*, Windows 8.1, 32-bit*, Windows 10, 32-bit*, Windows 11 Family*
 • Rozmiar: 3.8 KB
 • SHA1: 510D6A49AA6E89928361E5A5227B3187155F9EA9
 • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 10, 64-bit*, Windows 8.1, 32-bit*, Windows 10, 32-bit*, Windows 11 Family*
 • Rozmiar: 51.9 KB
 • SHA1: BA3931AEE5F3221CABF566697E9F8440C4EE51E6

Szczegółowy opis

Narzędzie Intel® Memory and Storage Tool (Intel® MAS) to oprogramowanie do zarządzania dyskami dla systemu Windows*, które umożliwia wyświetlanie bieżących informacji o dysku, przeprowadzanie aktualizacji oprogramowania układowego, uruchamianie pełnych skanów diagnostycznych, wykonywanie bezpiecznych procesów wymazywania i dostarczanie atrybutów SMART z dysków Ssd intel®.

Nuta:

 • Plik do pobrania dla systemu Windows* zawiera wersję GUI i CLI narzędzia. Dla pakietu interfejsu wiersza polecenia systemu Linux*
 • Dyski SSD firm innych niż Intel® nie są obsługiwane
 • Możesz użyć tego narzędzia do aktualizacji oprogramowania układowego dla dysków PCIe*/NVMe* i SATA Client and Datacenter Intel® SSD, aby uzyskać pomoc w tym celu, zobacz wideo tutaj
 • Podręczniki instalacji i użytkownika można znaleźć w pakiecie *.zip do pobrania

Co nowego?

Zobacz informacje o wersji, aby zapoznać się ze zmianami w tej wersji.

Wprowadzenie

 • Aby uzyskać informacje o możliwościach aktualizacji oprogramowania układowego poza systemem operacyjnym, odwiedź stronę Narzędzie intel® SSD Firmware Update Tool.
 • Aby uzyskać najnowsze oprogramowanie układowe dostępne dla komputerów Intel SSD, sprawdź wersje oprogramowania układowego.
 • Jeśli dysk Intel® SSD został zakupiony od OEM, wersja oprogramowania układowego może mieć inne nazewnictwo. Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem OEM, aby uzyskać najnowsze wersje oprogramowania układowego.
 • Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej aktualizacji oprogramowania układowego lub problemów z obsługą, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Intel.

Nuta

Klienci korporacyjni, którzy chcą korzystać z narzędzia Intel® Memory and Storage Tool do wewnętrznego użytku firmowego, zapoznaj się z umową SoftwareLicenseAgreement_Commercial Use.pdf zawartą w pakiecie zip.

Automatyczne aktualizacje sterowników i oprogramowania

Zidentyfikuj swoje produkty i zainstaluj sterownik Intel oraz aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows*.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.