Pakiet NVM downgrade dla Intel® Ethernet sieciowych z serii 700 (wyłącznie od 8.10 do 7.30)

19669
5/14/2021

Wprowadzenie

Zapewnia pakiet NVM do obniżenia wersji dla Intel® Ethernet sieciowych z serii 700. (wyłącznie od 8.10 do 7.30)

Dostępne pliki do pobrania

 • OS Independent
 • Rozmiar: 247 MB
 • SHA1: 5C15964E43C2214A897AD3CCB0225207E4548F09

Szczegółowy opis

Zmień powiadomienie, 14 maja 2021 r.:
Pakiet aktualizacji NVM 8.10 został zaktualizowany w celu rozwiązania następujących problemów:

 • Pozwól na aktualizację z stałego obrazu Intel® Ethernet Network Adapter XXV710-DA2 w pakiecie 7.30 do nowszej wersji 8.10
 • Zezwalaj na aktualizację z HPE X710-DA2 OCP3.0 z 8.00 na nowszą wersję 8.10.
 • Poprawka dla nieoczekiwanego znaku, który został zaprezentowany, gdy operacja RDE GET jest wykonana na INTEL X710-DA2.
 • Napraw ten problem – Intel FPGA PAC N3000 łącza PCIe do kontrolera Ethernet XL710 mogą nie zostać utworzone.

Co zostało zaktualizowane
Do pliku konfigurowego pakietu aktualizacji NVM dodano nowe obrazy, a dwa nowe obrazy NVM z poprawkami są dostępne w zaktualizowanym pakiecie.

Produkty, których dotyczy problem

 • Intel® Ethernet Network Adapter XXV710-DA2, kod produktu 870823.001, numer części J65979-003 (lub późniejsze -xxx)
 • Intel® FPGA PAC N3000, numer części BD-NVV-N3000-1, BD-NVV-N3000-2, BD-NVV-N3000-3, BD-NVV-N3000-V, BD-NVV-N3000-KASETA
 • Intel® Ethernet Network Adapter X710-2 dla OCP NIC 3.0, numer części K97342-002
 • Intel® Ethernet Converged Network Adapter X710-2, numer części K97470-003;
 • Intel® Ethernet Server Adapter OCP X710-2; X710-DA2OCP1G1P5, część J54583-002

Inne informacje
Jeśli korzystasz z któregokolwiek z wymienionych powyżej produktów, zalecane jest zaktualizowanie do nowego pliku pakietu NVM. W przeciwnym razie nie ma potrzeby aktualizacji. Wszystkie inne pliki pozostają takie, jak są. nie ma wpływu na inne produkty.

======================================

Przegląd

Uwaga: te pliki są dostępne wyłącznie w wersji z NVM 8.10 do NVM 7.30 na niższy poziom.

Pobierz pakiet NVM downgrade dla Intel® Ethernet sieciowych

Przeczytaj przed rozpoczęciem korzystania z plików na niższy poziom

Aktualizacje NVM i przejście na niższy poziom korzystają z tego samego zestawu narzędzi, jednak kolejność operacji jest odwrócona. Narzędzie do downgrade wykonuje najpierw proces, po którym następuje instalacja dopasowanych sterowników.

Ten pakiet do pobrania obsługuje jedynie następujące przejście na niższy poziom:

Aktualna wersja NVM: 8.10

Obsługiwana wersja na niższy poziom: 7.30

Wersje sw/driver downgrade: 25.1, 25.1.1

Dołączone pliki

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_10_to_v7_30.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_30_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_30_ESX.pl
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_30_FreeBSD.zdjęcia.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_30_Linux.zdjęcia.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_30_Windows.exe

Podobne tematy

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.