Wbudowany sterownik sieciowy dla serwerowych płyt głównych i systemów Intel® opartych na chipsetach Intel® 61X

19680
5/16/2022

Wprowadzenie

Zawiera wersję sterowników sieciowych dla rodzin Intel® Server Board S2600WT, S2600TP, S2600KP i S2600CW.

Dostępne pliki do pobrania

  • Rozmiar: 743.8 MB
  • SHA1: C6289E2ADEDD59D24F9646962DD1C85C46F9D64C

Szczegółowy opis

Celu

Wbudowany sterownik sieci dla rodzin Intel® Server Board S2600WT, S2600TP, S2600KP i S2600CW.

Obsługiwane systemy operacyjne

  • Windows Server* 2012,2016,2019 i 2022
  • RHEL* 7.9, 8.4, 8.5
  • SLES* 12 SP5, 15 SP3
  • ESXi* 6.0, 6.5, 6.7, 7.0

W celu uzyskania zgodności systemu operacyjnego zapoznaj się również z listą obsługiwanych systemów operacyjnych dla serwerowych płyt głównych Intel® Server Board.

Uwaga: oprogramowanie może zawierać oprogramowanie open source. Powiązane licencje open source są dołączone do pakietu sterowników.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Zastrzeżenia1

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.