Aktualizacja systemu BIOS dla zestawu Intel® NUC M15 Laptop — LAPBCx10 [BCTGL357]

19683
5/11/2022

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania zawiera opcje aktualizacji oprogramowania sprzętowego Intel® Aptio* V UEFI zestawu Laptop Intel® NUC M15.

Dostępne pliki do pobrania

 • Windows 10, 64-bit*, Windows 11*
 • Rozmiar: 12.8 MB
 • SHA1: 1B7A387F33C848A003FCF0D8B16842747297662F
 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 30.1 MB
 • SHA1: DAAFC1540DBA94D7FED997F4BF2E4B8BCD0CD0FD
 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 12.2 MB
 • SHA1: 90317B4238624F2E7B8AD61BC52818607BFD8A70

Szczegółowy opis

Celu
Ten plik do pobrania zawiera opcje aktualizacji systemu BIOS zestawu Laptop Intel® NUC M15.

Który plik wybrać?

 • Ekspresowa aktualizacja systemu BIOS [BCTGL357.0074.EBU.exe] — Samodzielne rozpakowywanie pliku aktualizacji opartego na systemie Windows*, zaprojektowanego do stosowania w systemach Windows.
 • Aktualizacja systemu BIOS przez system F7 [KODER0074. CAP] — . Plik CAP do wykorzystania w metodzie aktualizacji systemu BIOS przez system F7. Wymaga ono pendrive'a USB.
 • Odzyskiwanie systemu BIOS [BCTGL357.0074.RECOVERY.zip] — w mało prawdopodobnym przypadku przerwania aktualizacji systemu BIOS możliwe jest, że system BIOS może pozostać w stanie niezdatnym do użytku. Skorzystaj z aktualizacji systemu BIOS odzyskiwania, aby wyjść z tego stanu. Wymaga ono pendrive'a USB. Postępuj zgodnie z instrukcjami odzyskiwania w pliku Readme.

Uwaga

 • Narzędzia integratorów Intel® Aptio* Vzaprojektowane tak, aby pomóc integratorom (zwykle pracujemy w środowisku produkcyjnym lub korporacyjnym) w procesie dostosowywania BIOS/SMBIOS, wstrzykiwaniu klucza produktu dla systemu Windows* (aktywacja OEM 3.0, OA3), zmianie logo i tak na produktach opartych na Intel® NUC AptioV.
 • Plik readme zawiera instrukcje aktualizacji systemu BIOS dla zaawansowanych użytkowników. Można również znaleźć szczegółowe instrukcje krok po kroku dotyczące sposobu korzystania z każdej z tych metod aktualizacji systemu BIOS.
 • Zapoznaj się z informacjami o wersji w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, co nowego, poprawek błędów i znanych problemów w tej wersji BIOS.

Automatyczne aktualizacje sterowników i oprogramowania

Zidentyfikuj swoje produkty i zainstaluj sterownik Intel oraz aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows*.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.