Pakiet NVM Downgrade dla kart sieciowych Intel® Ethernet z serii 700 (wyłącznie od 8.15 do 7.30)

19686
5/14/2021

Wprowadzenie

Zapewnia pakiet NVM Downgrade dla kart sieciowych z serii Intel® Ethernet 700. (jedynie od 8,15 do 7,30)

Dostępne pliki do pobrania

 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 247.4 MB
 • SHA1: AA766B2B1A8D86F3156FFF68674BD7DCB6EFD12B

Szczegółowy opis

Informacja o zmianie, 14 maja 2021 r.:
Pakiet aktualizacji NVM 8.15 został zaktualizowany w celu rozwiązania następujących problemów:

 • Zezwalaj na aktualizację ze stałego pakietu Image karta sieciowa Intel® Ethernet XXV710-DA2 w wersji 7.30 na nowszą wersję 8.15
 • Zezwalaj na aktualizację z HPE X710-DA2 OCP3.0 od 8.00 do nowszej wersji 8.15
 • Napraw funkcję nieudanego przejścia w tryb failover dla OCP2.0 — X710-DA2OCP1G1P5 w obrazach 8.15 NVM
 • Zezwalaj na aktualizację od Fujitsu X710-DA2/DA4 OCPv3 do nowszej wersji 8.15
 • Napraw nieoczekiwany znak, który został przedstawiony podczas pracy RDE GET w systemie INTEL X710-DA2
 • Napraw ten problem — Intel FPGA PAC N3000 łącza PCIe do kontrolera Ethernet XL710 mogą sporadycznie nie zostać nawiązane.

Co zostało zaktualizowane?
Nowe obrazy zostały dodane do pliku konfiguracyjnego pakietu aktualizacji NVM, a trzy obrazy NVM z poprawkami są obecne w zaktualizowanym pakiecie.

Produkty, których dotyczy problem

 • karta sieciowa Intel® Ethernet XXV710-DA2, kod produktu 870823.001, numer części J65979-003 (lub późniejszy -xxx)
 • Intel® FPGA PAC N3000, numer części BD-N ROZMYTEGO-N3000-1, BD-N ROZMYTEGO-N3000-2, BD-NCZKA-N3000-3, BD-N ŁĄCZNY-N3000-V, BD-N ŁĄCZNY-N3000-VH
 • karta sieciowa Intel® Ethernet X710-2 dla OCP NIC 3.0, numer części K97342-002; K87226-002
 • karta sieciowa Intel® Ethernet X710-4 dla OCP NIC 3.0, numer części K87231-002
 • konwergentna karta sieciowa Intel® Ethernet X710-2, numer części K97470-003;
 • Intel® Ethernet Server Adapter OCP X710-2; X710-DA2OCP1G1P5, część J54583-002

Inne informacje
Jeśli korzystasz z któregokolwiek z wymienionych powyżej produktów, zalecana jest aktualizacja do nowego pliku pakietu NVM. W przeciwnym razie aktualizacja nie jest potrzebna. Wszystkie inne pliki pozostają tak, jak są; nie ma to wpływu na inne produkty.

======================================

Przegląd

Uwaga: pliki te dotyczą jedynie obniżenia poziomu Z NVM 8.15 na NVM 7.30.

Pobierz pakiet NVM downgrade dla kart sieciowych Intel® Ethernet

Przeczytaj zanim użyjesz plików do obniżenia wersji

Chociaż aktualizacje I obniżenie poziomu NVM korzystają z tego samego zestawu narzędzi, kolejność operacji została cofnięta. Narzędzie do obniżenia poziomu w pierwszej kolejności wykonuje, a następnie instaluje dopasowane sterowniki.

Ten pakiet plików do pobrania obsługuje jedynie następującą ścieżkę obniżenia poziomu:

Obecna wersja NVM: 8.15

Obsługiwana wersja niższej wersji: 7.30

Wersja(-y): 25.1, 25.1.1

Zawarte pliki

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_15_to_v7_30.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_30_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_30_ESX.pl
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_30_FreeBSD.pl
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_30_Linux.pl
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_30_Windows.exe

Powiązane tematy

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.