usługa Intel® NUC Software Studio dla produktów Intel® NUC jedenastej generacji oraz element laptopa Intel® NUC P14E

19691
8/25/2021

Wprowadzenie

Zawiera sterownik wydajności Intel® NUC Software Studio i technologii Intel® NUC dla produktów Intel® NUC jedenastej generacji oraz element laptopa Intel® NUC P14E

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 10, 64-bit*
  • Rozmiar: 2.7 MB
  • SHA1: DF18AECBD3E92A845C66669E39D50744BB8CB9F6

Szczegółowy opis

Usługa Intel® NUC Software Studio jest wymagana, aby upewnić się, że wszystkie funkcje Intel® NUC Software Studio są w pełni funkcjonalne po zainstalowaniu na minikomputer Intel® NUC, zestawach lub laptopach.
Instrukcje instalacyjne dla usługi Intel® NUC Software Studio:
  1. Pobierz i rozpakaj plik Intel NUC Software Studio Service_MSI_v1.0.0.17.zip.
  2. Kliknij dwukrotnie na NSSServiceInstaller, by zainstalować rozszerzenie sterownika wydajności i sterownika wydajności.
Intel® NUC Software Studio zapewnia wspólne rozwiązanie poprzez połączenie wszystkich funkcji oprogramowania dostępnych w Intel® NUC, laptopach NUC i elementach NUC.
Intel® NUC Software Studio jest dostępna w sklepie Microsoft Store.*
W celu uzyskania dalszych informacji i instrukcji instalacji zapoznaj się z załączonymi przewodnikami użytkownika.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.