usługa Intel® NUC Software Studio dla produktów Intel® NUC

19691
9/21/2022

Wprowadzenie

Usługa Intel® NUC Software Studio jest wymagana, aby upewnić się, że wszystkie funkcje Intel® NUC Software Studio są w pełni funkcjonalne po zainstalowaniu na minikomputer Intel® NUC, zestawach lub laptopach.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
  • Rozmiar: 2.9 MB
  • SHA1: 7F59E72EC79FB148AC7AE5B36C72AD4E6CDA4E18

Szczegółowy opis

Usługa Intel® NUC Software Studio jest wymagana, aby upewnić się, że wszystkie funkcje Intel® NUC Software Studio są w pełni funkcjonalne po zainstalowaniu na minikomputer Intel® NUC, zestawach lub laptopach.
Instrukcje instalacyjne dla usługi Intel® NUC Software Studio:
  1. Pobierz i rozpakaj Intel NUC Software Studio Service-vX.X.X.XX.zip
  2. Kliknij dwukrotnie na NSSServiceInstaller, by zainstalować rozszerzenie sterownika wydajności i sterownika wydajności.
Intel® NUC Software Studio zapewnia wspólne rozwiązanie poprzez połączenie wszystkich funkcji oprogramowania dostępnych w Intel® NUC, laptopach NUC i elementach NUC.
Intel® NUC Software Studio jest dostępna w sklepie Microsoft Store.*
W celu uzyskania dalszych informacji i instrukcji instalacji zapoznaj się z załączonymi przewodnikami użytkownika.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.