sterownik Technologia pamięci Intel® Rapid dla NUC11TNHv7, NUC11TNHv5, NUC11TNKv7, NUC11TNKv5, NUC11TNBv7, NUC11TNBv5

19703
1/11/2021

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania instaluje sterownik Technologia pamięci Intel® Rapid dla NUC11TNHv7, NUC11TNHv5, NUC11TNKv7, NUC11TNKv5, NUC11TNBv7, NUC11TNBv5

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 10, 64-bit*
  • Rozmiar: 30.8 MB
  • SHA1: E4ECA44621CF1F126ACFFE9A2E4434D17CB24051

Szczegółowy opis

Celu

Sterownik Technologia pamięci Intel® Rapid (Intel® RST) obsługuje konfigurację i włącza wiele funkcji, w tym:

    • Konfiguracja i konserwacja woluminów RAID
    • Intel® RST

Uwaga:
Przed instalacją sterownika RST upewnij się, że VMD jest włączony w BIOS-ie.

Które pliki wybrać?

Pobierz i rozpakuj RST-Win10-18.1.1.1033.zip i wykonaj SetupRST.exe
Obsługuje zaawansowane funkcje, takie jak zarządzanie woluminami macierzy RAID i Intel® System Recovery Technology (Intel® SRT).

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.