Technologia pamięci Intel® Rapid (RAID) dla systemu Windows® 10 64-bitowego dla NUC11PHKi7C

19709
1/13/2021

Wprowadzenie

Instaluje Technologia pamięci Intel® Rapid (RAID) dla systemu Windows® 10 64-bitowego dla NUC11PHKi7C

Dostępne pliki do pobrania

 • Windows 10, 64-bit*
 • Rozmiar: 22 MB
 • SHA1: A7731B98BC06684E9EA5C30340FD58A390E697BD
 • Windows 10, 64-bit*
 • Rozmiar: 2.9 MB
 • SHA1: 48A603A106BD52C255F46C3DB39ECA838BA93C02
 • Windows 10, 64-bit*
 • Rozmiar: 31.9 MB
 • SHA1: 12D7922110CFE4D7C4CBE29E2D3C2E7EF991001D

Szczegółowy opis

Celu

Sterownik Technologia pamięci Intel® Rapid (Intel® RST) obsługuje konfigurację i włącza wiele funkcji, w tym:

  • Konfiguracja i konserwacja woluminów RAID
  • Intel® RST
  • Pamięć Intel® Optane™

Uwaga:
Przed instalacją sterownika RST upewnij się, że VMD jest włączony w BIOS-ie.

Które pliki wybrać?

Opcja 1:

 • Pobierz i rozpakuj RST-Win10-18.0.1.1138.2.zip i wykonaj SetupRST.exe
  Obsługuje zaawansowane funkcje, takie jak zarządzanie woluminami i Intel® System Recovery Technology RAID (Intel® SRT) oraz pamięć Intel® Optane.

Opcja 2:

1) Użyj RST-F6Floppy-18.0.1.1138.2.zip podczas instalacji systemu operacyjnego w celu wykrywania dysków PCIe* NVMe*.
2) Pobierz i rozpakuj RST_UI_18.0.1017.0.zip, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy na DSIM_INSTALL_HSA_1017.bat, wybierz "Uruchom jako administrator"

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.