Technologia pamięci Intel® Rapid (RAID) dla systemu Windows 11* i Windows® 10 64-bitowego dla NUC11PHKi7C

19709
1/13/2021

Wprowadzenie

64-bitowa instalacja Technologia pamięci Intel® Rapid (RAID) dla systemu Windows 11* i Windows® 10 dla NUC11PHKi7C

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 10, 64-bit*, Windows 11 Family*
  • Rozmiar: 13 MB
  • SHA1: 0F243EF6D4F4C1DE22EE53F6B80989A0AF803C8D

Szczegółowy opis

Celu

Sterownik Technologia pamięci Intel® Rapid (Intel® RST) obsługuje konfigurację i włącza wiele funkcji, w tym:

  • Konfiguracja i konserwacja woluminów RAID
  • Intel® RST
  • Pamięć Intel® Optane™

Uwaga:

Przed instalacją sterownika RST upewnij się, że VMD jest włączony w BIOS-ie.

Instalacji:

  • Pobierz i rozpakuj RST-Win10_Win11-18.6.0.1015.1.zip i wykonaj SetupRST.exe.
  • Obsługuje zaawansowane funkcje, takie jak zarządzanie woluminami i Intel® System Recovery Technology RAID (Intel® SRT) oraz pamięć Intel® Optane.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.