sterownik szeregowe we/wy Intel® dla elementu obliczeniowego Intel® NUC 11

19719
1/10/2021

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania instaluje sterownik kontrolera hosta szeregowe we/wy Intel® GPIO dla elementu obliczeniowego Intel® NUC 11.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
  • Rozmiar: 2.2 MB
  • SHA1: 512CD2EA491F917E1CCA309BF6BBCFE05A8E2A0D

Szczegółowy opis

Celu

Ten rekord pobierania instaluje sterownik kontrolera hosta szeregowe we/wy Intel® GPIO dla elementu obliczeniowego Intel® NUC 11 Pro.

Nie wiesz, czy to właściwy sterownik dla Twojego Intel® Compute Card?

Uruchom Intel® Driver & Support Assistant , aby automatycznie wykryć aktualizacje sterowników.

Automatyczne aktualizacje sterowników i oprogramowania

Zidentyfikuj swoje produkty i zainstaluj sterownik Intel oraz aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows*.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.