Intel® Rapid Storage Technology sterownik dla NUC11TN

19722
1/11/2021

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania instaluje Intel® Rapid Storage Technology sterownika dla NUC11TN.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 10, 64-bit*
  • Rozmiar: 30.5 MB
  • SHA1: 7C26D79EDD4030AA331B4210C162E8F0AF318793

Szczegółowy opis

Celu

Sterownik Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST) obsługuje konfigurację i włączenie wielu funkcji, takich jak:

    • Konfiguracja i konserwacja woluminów RAID
    • Intel® RST

Uwaga:
Przed instalacją sterownika RST upewnij się, że VMD jest włączona w BIOS-ie.

Które pliki wybrać?

Pobierz i rozpadź RST-Win10-18.1.0.1028.zip i wykonaj SetupRST.exe.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.