sterownik Technologia pamięci Intel® Rapid dla 64-bitowego systemu Windows® 10 i systemu Windows 11* dla NUC11TN[X]

19722
2/2/2021

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania instaluje sterownik Technologia pamięci Intel® Rapid dla NUC11TN[X]

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 11 Family*, Windows 10, 64-bit*
  • Rozmiar: 13 MB
  • SHA1: 0F243EF6D4F4C1DE22EE53F6B80989A0AF803C8D

Szczegółowy opis

Celu

Sterownik Technologia pamięci Intel® Rapid (Intel® RST) obsługuje konfigurację i włącza wiele funkcji, w tym:

  • Konfiguracja i konserwacja woluminów RAID
  • Intel® RST

Uwaga:

Przed instalacją sterownika RST upewnij się, że VMD jest włączony w BIOS-ie.

Które pliki wybrać?

Pobierz i rozpakuj RST-Win10_Win11-18.6.0.1015.1.zip i wykonaj SetupRST.exe.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.