Narzędzie Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA) do uruchamiania chmury dla Azure*

19738
9/12/2022

Wprowadzenie

Tworzy instancję Intel® EMA w chmurze Microsoft Azure*

Szczegółowy opis

Platformy Intel® vPro zapewniają zalety w zakresie zabezpieczeń, wydajności, stabilności i zarządzania. Intel Endpoint Management Assistant umożliwia zarządzanie systemem zarówno w systemie operacyjnym, jak i na poziomie sprzętowym, poniżej poziomu operacyjnego, za pomocą Intel® Active Management Technology (Intel® AMT). Dowiedz się więcej

Narzędzie Intel EMA Cloud Start Tool for Azure umożliwia zautomatyzowane tworzenie Intel EMA instancji przy pomocy podstawowej konfiguracji i wszystkich wymaganych usług w tle w chmurze Microsoft Azure Cloud. Skrypty do pobrania do lokalnych instalacji lub do innych dostawców chmury są dostępne tutaj

Firma Intel współpracuje z dostawcami oprogramowania, aby zintegrować się z Intel EMA, aby umożliwić kontrolę nad funkcjami zarządzania Intel vPro. Instrukcje krok po kroku dotyczące integracji i korzystania z narzędzi Intel EMA Cloud Start są dostępne na stronie msp.intel.com/navigator

Narzędzie Intel EMA Cloud Start Tool for Azure wymaga aktywnego konta Microsoft Azure z uprawnieniami do tworzenia maszyny wirtualnej na serwerze Windows. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wszelkie koszty i utrzymanie usług Azure.

Poniższe łącza otworzy szablon platformy Azure, w którym utworzysz poświadczenia administratora Intel EMA, nazwę serwera itp. Zostanie stworzona maszyna wirtualna w systemie Microsoft Azure* ze wszystkimi niezbędnymi usługami w tle oraz domyślną konfiguracją Intel EMA. Uwaga: narzędzia Cloud Start tworzą nowe wersje aktualnej wersji Intel EMA i nie mogą być wykorzystywane do aktualizacji istniejących instalacji. Poniższe opcje serwerów i baz danych przeznaczone są do celów oceny niskich kosztów i mogą wykorzystywać system operacyjny i konfiguracje baz danych, które nie są obecnie obsługiwane. Aby uzyskać w pełni obsługiwane konfiguracje, zapoznaj się z < przewodnikiem po administracji i użytkowaniu Intel EMA>.

Operacja kompilacji może zostać ukończona w 30 minut.

Zaawansowani użytkownicy mogą pragnąć dostosować skrypty konfiguracyjne dla swojego środowiska Azure: szablon Azure i pakiet skryptów instalacyjnych są dostępne do pobrania tutaj.

Wybierz łącze najlepiej dopasowane do Twoich potrzeb w zakresie oceny

Uproszczony szablon

Kliknij tutaj , aby wdrożyć Intel® EMA w konfiguracji jednego serwera

Zalecane do środowisk oceny przedprodukcyjnej

Baza danych: Microsoft SQL Express

Szacowany koszt platformy Microsoft Azure ~80–170 USD/miesiąc²

Szablon zaawansowany

Kliknij tutaj , aby wdrożyć konfigurację Intel® EMA z wieloma serwerami

Zalecane dla dużych lub wielodostępowych środowisk

Baza danych: Microsoft Azure SQL

Konfigurowalne do użytku z aktywnym katalogem¹

Szacowany koszt platformy Microsoft Azure ~170 USD/miesiąc²

Szablon dla przedsiębiorstw

Kliknij tutaj , aby wdrożyć konfigurację Intel® EMA jednoserwerową ze skalowalnością wielu serwerów

Baza danych: opcje konfigurowalne

Konfigurowalne do użytku z aktywnym katalogem¹

Szacowany koszt platformy Microsoft Azure: zmienny na podstawie wyboru

Dotyczy:

Windows 10, wersja 64-bitowa*, Windows 11, Windows Server 2019, Windows Server 2022

Rozmiar: 185,6 KB

Dodatkowe narzędzia

Pobierz pakiet Intel EMA tutaj

Pobierz podręcznik użytkowania i administracji Intel EMA tutaj

Przewodnik administracji ¹See Intel EMA w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat integracji aktywnego katalogu.

Koszty przecenione są oparte na kalkulatorze cen Microsoft Azure przy założeniu zastosowania podstawowego. Twoje doświadczenia mogą się różnić.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.