Narzędzie Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA) do uruchamiania chmury dla Azure*

19738
9/12/2022

Wprowadzenie

Tworzy instancję Intel® EMA w chmurze Microsoft Azure*

Szczegółowy opis

Platformy Intel® vPro zapewniają zalety w zakresie zabezpieczeń, wydajności, stabilności i zarządzania. Intel Endpoint Management Assistant umożliwia zarządzanie systemem zarówno w systemie operacyjnym, jak i na poziomie sprzętowym, poniżej poziomu operacyjnego, za pomocą Intel® Active Management Technology (Intel® AMT). Dowiedz się więcej

Narzędzie Intel EMA Cloud Start Tool for Azure umożliwia zautomatyzowane tworzenie Intel EMA instancji przy pomocy podstawowej konfiguracji i wszystkich wymaganych usług w tle w chmurze Microsoft Azure Cloud. Skrypty do pobrania do lokalnych instalacji lub do innych dostawców chmury są dostępne tutaj

Firma Intel współpracuje z dostawcami oprogramowania, aby zintegrować się z Intel EMA, aby umożliwić kontrolę nad funkcjami zarządzania Intel vPro. Instrukcje krok po kroku dotyczące integracji i korzystania z narzędzi Intel EMA Cloud Start są dostępne na stronie msp.intel.com/navigator

Narzędzie Intel EMA Cloud Start Tool for Azure wymaga aktywnego konta Microsoft Azure z uprawnieniami do tworzenia maszyny wirtualnej na serwerze Windows. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wszelkie koszty i utrzymanie usług Azure.

Poniższe łącza otworzy szablon platformy Azure, w którym utworzysz poświadczenia administratora Intel EMA, nazwę serwera itp. Zostanie stworzona maszyna wirtualna w systemie Microsoft Azure* ze wszystkimi niezbędnymi usługami w tle oraz domyślną konfiguracją Intel EMA. Uwaga: narzędzia Cloud Start tworzą nowe wersje aktualnej wersji Intel EMA i nie mogą być wykorzystywane do aktualizacji istniejących instalacji. Poniższe opcje serwerów i baz danych przeznaczone są do celów oceny niskich kosztów i mogą wykorzystywać system operacyjny i konfiguracje baz danych, które nie są obecnie obsługiwane. Aby uzyskać w pełni obsługiwane konfiguracje, zapoznaj się z < przewodnikiem po administracji i użytkowaniu Intel EMA>.

Operacja kompilacji może zostać ukończona w 30 minut.

Zaawansowani użytkownicy mogą pragnąć dostosować skrypty konfiguracyjne dla swojego środowiska Azure: szablon Azure i pakiet skryptów instalacyjnych są dostępne do pobrania tutaj.

Wybierz łącze najlepiej dopasowane do Twoich potrzeb w zakresie oceny

Uproszczony szablon

Kliknij tutaj , aby wdrożyć Intel® EMA w konfiguracji jednego serwera

Zalecane do środowisk oceny przedprodukcyjnej

Baza danych: Microsoft SQL Express

Szacowany koszt platformy Microsoft Azure ~80–170 USD/miesiąc²

Szablon zaawansowany

Kliknij tutaj , aby wdrożyć konfigurację Intel® EMA z wieloma serwerami

Zalecane dla dużych lub wielodostępowych środowisk

Baza danych: Microsoft Azure SQL

Konfigurowalne do użytku z aktywnym katalogem¹

Szacowany koszt platformy Microsoft Azure ~170 USD/miesiąc²

Szablon dla przedsiębiorstw

Kliknij tutaj , aby wdrożyć konfigurację Intel® EMA jednoserwerową ze skalowalnością wielu serwerów

Baza danych: opcje konfigurowalne

Konfigurowalne do użytku z aktywnym katalogem¹

Szacowany koszt platformy Microsoft Azure: zmienny na podstawie wyboru

Dotyczy:

Windows 10, wersja 64-bitowa*, Windows 11, Windows Server 2019, Windows Server 2022

Rozmiar: 185,6 KB

Dodatkowe narzędzia

Pobierz pakiet Intel EMA tutaj

Pobierz podręcznik użytkowania i administracji Intel EMA tutaj

Przewodnik administracji ¹See Intel EMA w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat integracji aktywnego katalogu.

Koszty przecenione są oparte na kalkulatorze cen Microsoft Azure przy założeniu zastosowania podstawowego. Twoje doświadczenia mogą się różnić.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.